ثبت نام در برنامه اقیانوس آرام

نوجوان عزیز توجه داشته باشید ثبت نام شما زمانی نهایی می گردد که کد رهگیری را دریافت نمائید.